Friday, 23 February 2018

BINA SENDI KEKUATAN HIDUP BERMASYARAKAT

Rasulullah membandingkan hubungan mukmin dengan mukmin lain seperti batu-batu yang saling menguatkan satu sama lain membina sebuah bangunan.

Jika ada mana-mana batu yang roboh, maka kekuatan bangunan itu akan tergugat.  Maka, setiap batu perlu kekal sebagai sebahagian daripada bangunan itu bagi mengelak keseluruhan bangunan roboh.

Tolong menolong adalah sendi kekuatan hidup bermasyarakat. Golongan kaya dan berkemampuan hendaklah sentiasa mengambil berat menghulurkan bantuan kepada golongan miskin dan memerlukan bantuan.

Firman Allah bermaksud: “Dan sentiasalah tolong menolong dalam kebaikan dan yang mendorong kepada takwa serta jangan tolong menolong dalam perkara membawa dosa serta permusuhan.” - (Surah al-Maidah, ayat 3).

Sesiapa bersifat bongkak, sombong, mementingkan diri dan takbur dengan kedudukan yang dicapai, maka bukanlah dia dari kalangan orang Islam. Allah melaknat mereka yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut.

Firman Allah dalam surah Luqman, ayat 18 bermaksud: “Dan janganlah kamu palingkan pipimu daripada manusia dan jangan berjalan di atas muka bumi dengan bongkak. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi bongkak.”

Sebarang bantuan yang diberikan dengan ikhlas pasti diberikan balasan kebaikan di sisi Allah. Rasulullah menjelaskan pada hari dibangkitkan, Allah akan berseru kepada sesiapa yang ketika hayatnya sentiasa menjalinkan perasaan kasih sayang dan saling membantu sesama sanak saudara, jiran tetanga dan orang ramai.

Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim bermaksud: “Allah berseru: “Di manakah mereka yang berkasih sayang dengan kebenaran mengenai hari akhirat?  Aku memberi perlindungan kepadanya dalam keadaan tiada lagi perlindungan selain daripada perlindungan-Ku.”

Memahami dan penghayatan konsep silaturahim yang dianjurkan oleh Islam perlu dipertingkatkan bagi mengelak perpecahan dan seterusnya mencari keredaan Allah. 

Sabda Rasulullah bermaksud: “Allah telah reda kepadamu terhadap tiga perkara iaitu apabila kamu menyembah-Nya tanpa mensyirikkan-Nya dengan sesuatu, apabila kamu berpegang teguh dengan agama Allah dan tidak berpecah-belah dan apabila kamu suka menasihati orang yang telah ditakdirkan menjadi pemimpin kamu.” - (Hadis riwayat Muslim). 

Perbalahan sesama sendiri hanya memberi keburukan kedua-dua pihak. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Sebaliknya, pihak musuh pula mendapat keuntungan di atas kemusnahan pihak bermusuhan.

Justeru, cara menjaga agama yang terbaik ialah melalui perpaduan seluruh umat Islam. Firman Allah bermaksud: “Tegakkanlah Din (agama) dan janganlah kamu berpecah-belah mengenainya.” - (Surah asy-Syura, ayat 13).

No comments:

Post a Comment